(Video) A glimpse of Raghuvamsam by RRji

 

कालिदासविरचितः रघुवंशः (एकः श्लोकः)
– आर्. रामचन्द्रः, संस्कृतभारती, चेन्नै

एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं
नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च ।
अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् ॥
(द्वितीय सर्गः) ॥ ४७ ॥

२५-१२-२०१६ (Dr. RR ji) कोविदः कक्ष्या

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s