Bhagavad Gita – Selected verses

 1. Ananyaascintayanto mam|| 9-22 ||
 2. yadaa yadaa hi || 4 – 7 ||
 3. paritraanaaya sadhunaam  || 4 – 8 ||
 4. Karmanyeva adhikaaraste || 2-47 ||
 5. Yogastah kuru karmani  || 2-48 ||
 6. Brahmaarpanam brahma havir || 4 – 24 ||
 7. Dharmakshetre kurukshetre || 1 – 1 ||
 8. Dukeshu anudvigna manaah  || 2-56 ||
 9. Vihaaya kaamaan sarvaan || 2-71 ||
 10. Uddared aatmanaatmaanam || 6-5 ||
 11. Yat karoshi yad asnaasi || 9-27 ||
 12. Manmanaa bhava madbhakto || 18-65 ||
 13. vaasaamsi jeernaani   || 2.22 ||
 14. mattah parataram na  || 7.7 ||
 15. adveshtaa sarva  bhootaanaam || 12 – 13 ||
 16. santushta satatam yogi || 12 -14 ||
 17. yo na hrsyati na dveshti || 12  – 17 ||
 18. aham vaishvaanaro  || 15 –  14 ||
 19. Sarvadarmaan paritejya || 18 – 66 ||
 20. yatra yogeshwara krishno || 18 –  78 ||
 21. Nasto mohah smrtir labdhaa || 18 – 73 ||
 22. nahi gnaanena sadrusham || 4 – 38 ||
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s